Wydarzenia

Komunikat Dyrektora Szkoły – strajk 8.04.2019 r.

Szanowni Państwo – Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 64 im. T. Kościuszki w Krakowie!
W wyniku przeprowadzonego referendum Pracownicy SP64 zdecydowali o przystąpieniu do akcji strajkowej z dniem 8.04.2019 r. do odwołania.
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić wszystkie zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – nie będzie lekcji, zajęć świetlicowych ani żadnych innych zajęć planowanych na ten dzień a także zaplanowanych w kalendarzu szkolnym spotkań z rodzicami – dzień otwarty. W związku z powyższym w poniedziałek Dzieci będą musiały zostać pod Państwa opieką. Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły.
W dniu 8 kwietnia 2019 r. kuchnia będzie wydawać posiłki tylko Dzieciom, dla których Państwo wykupiliście obiady. Dzieci spożywające posiłek lub odbierające go w pojemnikach, będą mogły przebywać w szkole tylko na ten czas.
Dzień 8 kwietnia 2019 r., poniedziałek, dostarczy aktualnych informacji na temat strajku w naszej Szkole. Decyzje dotyczące kolejnych dni będą podejmowane w poniedziałek.
Zwracam się do Państwa z prośbą o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego.
Prosimy Państwa oraz Dzieci o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.
Z poważaniem
Barbara Pogoda – Dyrektor Szkoły

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme