Wydarzenia

Komunikat Dyrektora Szkoły – strajk 9.04.2019 r.

Szanowni Państwo – Rodzice Uczniów, Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 64 im. T. Kościuszki w Krakowie!
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić zajęcia dydaktyczne w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek). W świetlicy szkolnej będą sprawowane tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W związku z powyższym jeśli możecie Państwo zapewnić opiekę dziecku proszę o nieprzysyłanie go do szkoły.
W dniu 9 kwietnia 2019 r. kuchnia będzie wydawać posiłki. Do godziny 15.00 w dniu
dzisiejszym (poniedziałek) prosimy zgłaszać rezygnację z obiadu na wtorek 9.04.2019r.
Decyzje dotyczące kolejnych dni będą podejmowane na bieżąco. Zwracam się do Państwa z
prośbą o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości przesyłanych za
pośrednictwem dzienniczka elektronicznego.
Prosimy Państwa oraz Dzieci o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej
społecznie sytuacji.
Z poważaniem
Barbara Pogoda – Dyrektor Szkoły

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme