Wydarzenia

Galeria klas


KLASY PIERWSZE


I agaleria 


I bgaleria


KLASY DRUGIE


II a – galeria


 

II bgaleria


II c –  galeria


KLASY TRZECIE


III a – galeria 


III b – galeria 


III c – galeria 


KLASY CZWARTE


IV a – galeria 


IV b – galeria 


KLASY PIĄTE


V a – galeria 


V b – galeria 


V c – galeria 


V d – galeria 


KLASY SZÓSTE


VI a – galeria 


VI b – galeria 


VI c – galeria 


KLASY SIÓDME


VII a – galeria 


VII b – galeria 


VII c – galeria 


KLASY ÓSME


VIII a – galeria 


VIII b – galeria 


VIII c – galeria 


Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme