Wydarzenia

Szkolny Samorząd Uczniowski

Zadania Szkolnego Samorządu Uczniowskiego:

 1. Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.
2. Organizacja dyżurów na korytarzach i w stołówce szkolnej podczas przerw.
3. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.
4. Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu   Uczniowskiego.
5. Organizowanie konkursów.
6. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.
7. Organizacja dyskotek i zabaw.
8. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
9. Pomoc koleżeńska.
10. Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.
11. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.

Przewodniczący Szkoły

Zastępca

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content