Wydarzenia

Szkolny Samorząd Uczniowski

Zadania Szkolnego Samorządu Uczniowskiego:

 1. Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.

2. Organizacja dyżurów na korytarzach i w stołówce szkolnej podczas przerw.

3. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.
4. Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu   Uczniowskiego.
5. Organizowanie konkursów.
6. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.

7. Organizacja dyskotek i zabaw.
8. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
9. Pomoc koleżeńska.

10. Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.

11. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.

IMG_0939

 

Przewodnicząca Szkoły: Aleksandra Litak kl. 6c

 

 

 

 

 

Poczet Sztandarowy

IMG_0932

 

– Chorąży: Jakub Okrzesik kl. 6b

–   Asysta:  Amelia Oryl kl. 6c

                   Martyna Tuleta kl. 6c

 

 

IMG_0930

– Chorąży: Wiktor Wędzicha kl. 6c

–   Asysta:  Julia Kowalska kl. 6a

                   Zuzanna Wójcik kl. 6a

 

 

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme