Wydarzenia

Wizyta w MPO

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  po raz kolejny w programie edukacyjnym „Od segregacji nie ma wakacji”, którego organizatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady selektywnego zbierania odpadów w Krakowie oraz przede wszystkim zapoznali się z problemami środowiska naturalnego, które są związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka. Ponadto uczestnicy warsztatów zdobyli cenną wiedzę na temat  ograniczania ilości wytwarzanych odpadów w szkole i domu. Zapoznali się z zasadami oddawania niepotrzebnych rzeczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. Lamusowni).

Uczniowie klas siódmych mieli okazję uczestniczyć w  zajęciach „Elektroodpady mają zasady”, których przewodnim motywem były zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym. Zapoznanie z funkcjonowaniem Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, gdzie przygotowuje się elektroodpady do dalszych etapów unieszkodliwiania skłoniło uczniów do refleksji na temat prawidłowego i bezpiecznego postępowania z zużytym sprzętem RTV i AGD.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme