Wydarzenia

Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa – na polecenie PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA rozpoczyna projekt pilotażowy pt. Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”.

 Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”. 

O programie:

Celem proponowanego badania jest określenie związku między stężeniem tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego i dzieci z grupy kontrolnej w zależności od zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) w Krakowie.

Badanie tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci jest to prosty i szybki sposób na monitoring astmy:

  • bezbolesne badanie,
  • przyjazne dzieciom i dorosłym,
  • natychmiastowe uzyskanie wyników,
  • analiza przebiegu choroby i skuteczności leczenia

Badanie(bezpłatne zarówno dla dzieci, jak i szkół) będzie przeprowadzone 2-krotnie: w okresie jesień/zima 2017(październik/listopad-grudzień) – gdy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (smog) jest największe  oraz wiosna/lato 2018(maj-czerwiec) – gdy zanieczyszczenie jest mniejsze.

Badanie dzieci zostanie przeprowadzone w szkołach, po wyrażeniu zgody przez rodziców, według wcześniej ustalonego grafiku.

Badanie przeprowadzać będą lekarze Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Dzieci z nieprawidłowymi wynikami badania otrzymają zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki i obserwacji.

Wyniki badania zostaną opracowane i podane do wiadomości.

Stężenie NO (tlenku azotu) w płucach jest wyznacznikiem stanu zapalnego w astmie i pośrednio określa na zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne. Do czasu wprowadzenia tego badania stan zapalny w oskrzelach był określany zwykle metodami inwazyjnymi, czyli, np. na podstawie biopsji oskrzeli lub płukania w czasie bronchoskopii bądź też oceny cytologicznej plwociny indukowanej.

Badanie jest proste, bezbolesne, nieinwazyjne i trwa ok.6 minut.

Badanie polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem antybakteryjnym.

Brak możliwości powikłań – może być wykonane wielokrotnie u każdego dziecka. Co więcej — jest ono zalecane przez medyczne towarzystwa naukowe, zajmujące się diagnostyką alergii i astmy, do wykonywania w rutynowej praktyce medyczne

Grupą kontrolną Programu są dzieci klas III, gdyż w tym wieku jest możliwość kontaktu z małym pacjentem.

Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”. Dlatego przed badaniem jeden z pediatrów w klasach przeprowadzi krótką pogadankę o smogu.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content