Wydarzenia

Najpiękniejsze przysłowia polskie

Paweł Matoga z kl. IV b  znów został nagrodzony! Brawo!
Nasz uczeń – jako jeden z kilkudziesięciu z Krakowa – napisał pracę literacką na konkurs „Najpiękniejsze przysłowia polskie”. Zmagania literackie zorganizowane zostały przez Dom Harcerza przy ul. Lotniczej w Krakowie.


Celem konkursu było zachęcenie dzieci do pogłębiania wiedzy o kulturze polskiej i kreatywnego wykorzystania tekstów, a także doskonalenie umiejętności wyrażania myśli poprzez twórczość literacką.
Paweł zilustrował pięknymi słowami jedno z przysłów polskich, a jury postanowiło nagrodzić tę jego pracę.
Serdecznie gratulujemy!

smart
Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme