Wydarzenia

Rozdanie świadectw w roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca 2020 r. (piątek)

Rozdanie świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego odbędzie się przy
uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa i wytycznych GIS ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na terenie szkoły spotkają się Wychowawcy z grupą uczniów wg ustalonego harmonogramu.
Informację przekaże Uczniom/Rodzicom Wychowawca przez dziennik Librus.
Wytyczne na czas spotkania:
Po odbiór świadectwa zgłasza się Uczeń zdrowy.
Uczniowie przychodzą na wskazaną godzinę, wchodzą do szkoły ustalonym wejściem,
przechodzą do sali i zajmują wyznaczone miejsce.
Rodzice czekają na Uczniów przed budynkiem szkoły, na boisku szkolnym lub na parkingu
od strony ulicy Sadzawki.
Uczniowie zachowują między sobą dystans co najmniej 1,5 m.
Obowiązuje zakrywanie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w wyznaczonej sali i podczas
opuszczania sali.
Nie wolno dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać
higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
Nie wolno gromadzić się w grupach na korytarzach i przed szkołą, np. aby podzielić się
między sobą wrażeniami lub planami wakacyjnymi.
W godzinach wydawania świadectw wyznaczeni nauczyciele, którzy nie mają
wychowawstwa, dbają o bezpieczeństwo i przestrzeganie ustalonych wytycznych przy
wejściach do szkoły, na korytarzach i wokół szkoły.
Po opuszczeniu sali przez uczniów podlega ona wietrzeniu i dezynfekcji.
Odbiór świadectwa może nastąpić również w innym terminie w sekretariacie szkoły, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Wychowawcą.
Dziękujemy za przestrzeganie ustalonych zasad, które pomogą nam w bezpieczny sposób
zakończyć rok szkolny.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme