Wydarzenia

„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach I-VII” – spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy III.

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony do udziału w zaplanowanym na dzień 4 kwietnia br. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Sadzawki 1 spotkaniu w ramach zrealizowanej akcji ankietowej pn. „Porozmawiamy o Krakowie w dzielnicach I-VII”. W trakcie debaty zostaną przedstawione analizy zebranych ankiet, odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu które powinny zostać zrealizowane przez Miasto.
W debacie wezmą udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa: Pan Andrzeja Kulig oraz Pan Jerzy Muzyk oraz dyrektorzy najważniejszych Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Anonimowa ankieta skierowana była do mieszkańców i mieszkanek siedmiu Dzielnic Krakowa, jej celem było zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content