Wydarzenia

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

22.04.2020

Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest to dzień w którym prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest to dzień w którym prowadzone są  akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom
i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

http://www.unic.un.org.pl/oionz/miedzynarodowy-dzien-matki-ziemi/3328

Dzień Ziemi to różnego typu sympozja, warsztaty, spotkania czy festyny, wszystkie propagujące ekologiczny, tryb życia. Obecnie jest to największe ekologiczne święto świata, organizowane w 192 krajach – od Singapuru do Rzymu… od Alaski po Australię. Szacuje się, że w jego obchodach bierze udział około 200 milionów osób.

Propozycję obchodzenia na całym świecie Dnia Ziemi w 1969 roku przedstawił po raz pierwszy amerykański działacz na rzecz pokoju John McConnel, podczas konferencji UNESCO. Rok później w Stanach Zjednoczonych miały miejsce pierwsze obchody nowego święta. Duży udział w jego promocji miał senator Gaylord Nelson, znany z proekologicznych zapatrywań. Aby nadać wydarzeniu rozmach, postanowił on wykorzystać aktywność ruchów studenckich.

W efekcie uroczystościom towarzyszył niespotykany entuzjazm. W obchodach Dnia Ziemi 22 kwietnia 1970 roku w całym USA wzięli udział studenci z wieli uniwersytetów i szkół.

Dwadzieścia milionów Amerykanów porzuciło uczelnie, biura i urzędy, by wyjść na ulice
w tanecznych korowodach. Działalność zawiesił nawet Kongres Stanów Zjednoczonych, gdyż większość pracowników zamiast do pracy poszła na spotkania organizacji ekologicznych.

Pokłosiem tej spontanicznej akcji był fakt, iż 26 lutego 1971 roku sekretarz generalny ONZ Sithu U Thant podpisał proklamację, w której moment równonocy wiosennej wyznaczył jako Dzień Ziemi.

20 lat po wydarzeniach z 1970 roku Dzień Ziemi świętowany był już na całym świecie. Szacuje się, że około 200 milionów osób z 140 krajów bierze udział w marszach, happeningach
i paradach. Podczas obchodów namawia się do oszczędzania wody, ratowania lasów tropikalnych i ograniczenia emisji gazów wywołujących kwaśne deszcze.


W 1990 roku święto stało się także po raz pierwszy udziałem polskiego miasta. W Warszawie obchodom Światowego Dnia Ziemi towarzyszyły spotkania, wykłady, dyskusje, zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty i zabawy. Dzięki przywróconej Polakom wolności, zarówno przedstawiciele polityki jak i organizacje pozarządowe promujące postawy ekologiczne mogły żywo włączyć się w międzynarodowe obchody Dnia Ziemi.

Ze względu na kapryśną pogodę w marcu, bardziej popularną datą obchodów w Polsce stał się 22 kwietnia. Każdego roku tematem przewodnim obchodów Dnia Ziemi było inne zagadnienie i ta tradycja utrwaliła się do dziś. W 1996 roku hasłem było ‘Drzewo”, zainaugurowano wówczas akcję „Drzewko za makulaturę”. Rok później świętowano pod hasłem „Między Ziemią a Niebem” i wtedy po raz pierwszy odbył się festyn na Polach Mokotowskich, który obecnie jest punktem kulminacyjnym corocznych obchodów. Podczas kolejnych lat, obchody w Polsce zostały skorelowane z programem ruchu Earth Day Network, skupiającego światowe organizacje ekologiczne. Z roku na rok w Polsce i na świecie wydarzenia Dnia Ziemi skupiały się wokół tak ważkich tematów jak: woda, czysta energia, ochrona rzek, odpady i recykling, zmiany klimatu, bioróżnorodność czy ochrona lasów.

Bajka edukacyjna – „Ekologiczny Dom” : https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content