Wydarzenia

100- lecie urodzin Jana Pawła II

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich. Wadowicki kościół parafialny, w którego sąsiedztwie urodził się i mieszkał Karol Wojtyła, był ważnym miejscem w jego życiu. Od najmłodszych lat chętnie uczestniczył we Mszy św.
i nabożeństwach.

Mały Karol, zwany przez najbliższych Lolkiem, od dzieciństwa doświadczał czułej opieki i miłości najbliższych. W 1926 roku rozpoczął swą edukację w czteroklasowej szkole powszechnej, a od 1930 r. kontynuował naukę w ośmioklasowym Państwowym Gimnazjum Męskim, gdzie rozwijał swe humanistyczne zainteresowania. Jego ulubionymi przedmiotami oprócz języka polskiego były łacina, greka i religia. W pierwszej klasie gimnazjum, wstąpił do kółka ministranckiego, a w kolejnych latach objawił się u niego  talent pisarski i aktorski. Fascynował się również górami i ta miłość do wysokich gór trwała przez całe życie, od najmłodszych lat, aż do schyłku swoich dni.

Od dziecka ojciec zaznajamiał go z literaturą polską, a po maturze w 1938 r. przeprowadził się wraz
z nim do Krakowa, aby podjąć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wydarzenia II wojny światowej zmusiły Karola Wojtyłę do przerwania studiów i aby uniknąć deportacji podjął pracę jako robotnik firmy Solvay w kamieniołomie na Zakrzówku.

W roku 1941 Karol stracił ostatnią bliską mu osobę – ojca, który zmarł po długiej, ciężkiej chorobie. Rok później Wojtyła rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, a 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uniwersytecie Angelicum.

W roku 1948 Karol Wojtyła objął funkcję wikarego i katechety w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Bardzo dużo czasu spędzał z młodzieżą, gdyż podobnie jak oni lubił kontakt z naturą. Na przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób. Jeździł ze studentami na pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy kajakowe. W roku 1958 został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa, a 30 grudnia 1963 r. arcybiskupem metropolitą krakowskim. Kolejnym krokiem było dołączenie w 1967 r. do Kolegium Kardynalskiego, jako najmłodszy członek tego gremium.
16 października 1978 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Biskupa Rzymu. Jako Papież przyjął imię Jana Pawła II chcąc być kontynuatorem swojego poprzednika Jana Pawła I, który zmarł 33 dni po swoim wyborze. Był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522-1523).

POTYFIKAT JANA PAWŁA II

Trzy miesiące po inauguracji pontyfikatu, w styczniu 1979 roku papież udał się w swoją pierwszą zagraniczną podróż na Dominikanę, do Meksyku i na Wyspy Bahama. Tak rozpoczął swoje pielgrzymowanie, które miało stać się znakiem rozpoznawczym jego pontyfikatu. Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie najwięcej pielgrzymującym Papieżem w historii. W czasie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na wszystkich kontynentach.
Ten pełen entuzjazmu czas przerywa zamach z 13 maja 1981 roku. W czasie audiencji na placu św. Piotra Jan Paweł II został ciężko ranny.

W Rzymie w latach 1984 i 1985 odbyły się dwa międzynarodowe spotkania młodych ludzi, które zainicjowały ustanowienie Światowych Dni Młodzieży, To rok 1985 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, a 20 grudnia papież zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. To kolejne ważne inicjatywy papieża Polaka. Za pontyfikatu Jana Pawła II odbyło się ich 19, z tego 7 międzynarodowych. W kwietniu 1987 roku ŚDM odbyły się po raz pierwszy poza Rzymem, w Buenos Aires. W sierpniu  1991 roku,  papież przybywa do Częstochowy, a XIX ŚDM wypadły 4 kwietnia 2004, ich obchodom w Rzymie po raz ostatni, przewodniczył Jan Paweł II. W sierpniu 2004 roku Jan Paweł II udał się też w swoją ostatnią, sto czwartą zagraniczną podróż do Lourdes we Francji.

PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
Do swojej Ojczyzny odbył aż osiem podróży. Pierwszy raz do Polski przybył 2 czerwca 1979.  Podczas tej wizyty Jan Paweł II odwiedził po raz pierwszy jako Papież swoje rodzinne miasto – Wadowice.

Kolejne dwie pielgrzymki w roku 1983 i 1987 miały miejsce jeszcze w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przyczyniły się do powstania „Solidarności” i dekonstrukcji ówczesnego systemu.

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II  do wolnej Polski w roku 1991 przebiegła pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Napominał rodaków, by dobrze korzystali z odzyskanej wolności. Kolejne wizyty odbywał w latach 1995, 1997 i 1999. W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku, która odbyła się pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie” zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Podczas tej wizyty poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Jedynym miastem na świecie, w którym można znaleźć miejsca związane niemal z całym życiem papieża jest Kraków. To właśnie to miasto pamięta go jako studenta polonistyki, robotnika, aktora, poetę, księdza, wykładowcę, biskupa, kardynała i wreszcie jako Głowę Kościoła Katolickiego. Dla upamiętnienia tych spotkań, krakowianie stawiają mu pomniki, tablice pamiątkowe…m.in. w Parku im. dr H. Jordana, w Parku Strzeleckim  czy  przy kościele Pana Jezusa Dobrego Pasterza, gdzie stoi pomnik Jana Pawła II.
Jako pierwszy papież 13 grudnia 1994r. napisał list do dzieci, w którym opowiadał o wartości Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci również pisały do Ojca Świętego listy z różnych zakątków świata dziękując za pomoc czy zwierzając się ze swoich trosk. Listy zostały opublikowane w książce pt. ”Listy dzieci do Karola” autorstwa Franko Bucarelli.

Papież Jana Paweł II odszedł do domu Ojca w sobotę 2 kwietnia 2005 roku. Jego pontyfikat, trwał  26
i pół roku. Był to trzeci najdłużej trwający pontyfikat w historii Kościoła. Zmarł w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, które sam ustanowił na podstawie objawień otrzymanych przez s. Faustynę Kowalską.

1 maja 2011 roku Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, uroczystość ta odbyła się w Rzymie, na placu św. Piotra. Natomiast 27 kwietnia 2014 roku papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym Kościoła katolickiego.


Word Art- I. Uryga

Z okazji 100. rocznicy urodzin napisano hymn  o wymownym tytule „Nie zastąpi Ciebie nikt”.
https://www.google.com/search?client=avast&q=nie+zast%C4%85pi+ciebie+nikt

Powstało także siedem inicjatyw on-line na tę okazję o których możecie przeczytać w poniższym linku.
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/siedem-inicjatyw-on-line-na-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii,73893.html

Te i jeszcze wiele innych informacji znajdziecie w podanych źródłach.

Źródła:

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II
https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/pielgrzymki-jana-pawla-ii/  

Błogosławiony Jan Paweł II. Beatyfikacja  – http://grafik.rp.pl/grafika2/749429.pdf

Biografia Jana Pawła II – Centrum Myśli Jana Pawła II
 https://www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/

Prezentacja o Janie Pawle II – https://www.youtube.com/watch?v=9ntcUXMztKc

Jan Paweł II. Krótka historia życia. – https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content