Wydarzenia

Regulamin Językowej Biblioteczki

1. Z Językowej Biblioteczki mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.

2. Przed wypożyczeniem książek uczniowie zapoznają się
z regulaminem oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.

3. Nie wolno samemu brać ani oddawać książek. Książki podaje i odkłada nauczyciel lub wyznaczony uczeń z Samorządu Uczniowskiego.

4. Korzystanie z biblioteczki jest bezpłatne.

5. Uczeń może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

6. Uczeń może wypożyczyć tylko jedną książkę na raz.

7. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.

8. Książkę trzeba oddać najpóźniej po trzech tygodniach.

9. Wypożyczone książki należy szanować.

10. Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela. Do momentu odkupienia książki uczeń nie może korzystać z biblioteki.

11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik musi oddać wszystkie wypożyczone książki.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme