Wydarzenia

regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Zachowujemy się cicho.
2. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi.
3. Jesteśmy samodzielni.
4. Pomagamy młodszym i słabszym.
5. Szanujemy sprzęt szkolny, rzeczy własne i kolegów.
6. Dbamy o porządek.
7. Opuszczamy świetlicę wtedy, gdy wychowawca wyrazi zgodę.
8. Na spacery wychodzimy i wracamy razem.
9. Nie przeszkadzamy w pracy i zabawie kolegom.
10. Nie biegamy po schodach, korytarzach oraz między stolikami w świetlicy.
11. Wykonujemy polecenia wychowawców oraz wszystkich pracowników szkoły.
12. Bierzemy udział we wszystkich zajęciach
w godzinach pobytu w świetlicy.
13. Sprawy sporne rozwiązujemy w obecności wychowawcy, nie wymierzamy kolegom kar samodzielnie.
14. Do obiadu siadamy po przerwie. Zachowujemy się kulturalnie. Odnosimy naczynia do okienka, ewentualne zabrudzenia cerat usuwamy samodzielnie.
15. Za przedmioty, zabawki i pieniądze przyniesione do świetlicy odpowiadamy sami.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme