Wydarzenia

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej

7.00 – 8.50 gromadzenie się dzieci , uzupełnianie zadań domowych,
zabawy dowolne

8.50 – 9.35 zajęcia tematyczne

9.35 – 12.25 zabawy ruchowe, gry i rozrywki umysłowe, zabawy
według zainteresowań dzieci

12.25- 13.00 sprawdzanie obecności, głośne czytanie literatury
dziecięcej

12.25- 13.30 obiad (kl. II 12.25-12.45; kl III 12.45-13.00;
kl. I. 13.00-13.30)

13.30 – 15.00 odrabianie zadań domowych, zabawy ruchowe
( na boisku szkolnym lub w sali nr 7)

15.00- 17.00 zabawy według zainteresowań dzieci, oglądanie
filmów animowanych i prace porządkowe

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme