Wydarzenia

STARS

POL-STARS-Logo-Pos-RGB-STRAP_border

O projekcie STARS

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.

Podróże w celu odwiezienia dzieci do szkoły stanowią duży odsetek wśród podróży generowanych przez gospodarstwa domowe, przyczyniając się do powstawania problemów, z którymi borykają się nasze miasta, takich jak zatłoczenie ulic i emisja spalin. Co więcej, większość z tych podróży ma miejsce w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Projekt STARS skupia się na podróżach do i ze szkoły w celu osiągnięcia zmiany nawyków transportowych. Główne czynniki mające wpływ na tę zmianę są następujące: 

  • podróże do i ze szkoły mają codziennie ten sam cel, więc łatwo jest się na nich skupić;
  • droga do szkoły jest zwykle krótka, tj. wynosi mniej niż pięć kilometrów, więc łatwo ją pokonać na rowerze;
  • trwała zmiana nawyków transportowych wymaga wczesnego zaangażowania dzieci i młodzieży.

Projekt STARS wyznaczył sobie kilka celów, które powinny przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu i uzyskania lepszego podziału zadań przewozowych. Zakłada się, że: 

  • dzięki wszystkim działaniom w ramach programu STARS osiągnięte zostanie średnio 5 procentowe ograniczenie korzystania z samochodu na rzecz roweru;
  • emisja CO zostanie zmniejszona od 3.000 do 10.000 ton rocznie.
  • miasta, regiony i szkoły zdobędą dostęp do wiedzy.
  • opracowany zostanie ogólnoeuropejski program zrównoważonej mobilności w zakresie podróży do szkoły.
Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content