Wydarzenia

Pasowanie na ucznia

„Szkoło, szkoło, jak się masz?
Jesteśmy już uczniami.
Oto książka, zeszyt nasz i szkolny rok przed nami”.

W dniu 22 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania.
W części artystycznej pierwszoklasiści poznali Jasia mającego duży problem z czytaniem.
Po występie dzieci złożyły przyrzeczenie. W asyście pocztu sztandarowego i przy licznie zgromadzonych gościach uczniowie z klas 1a i 1b ślubowali:
„Z dumą nosić imię Tadeusz Kościuszki

Być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą

Godnie reprezentować naszą szkołę i dbać o jej dobre imię

Rozwijać swoje umiejętności i wiedzę wg posiadanych zdolności i możliwości

Starać się żyć z innymi i dla innych”.
Po ślubowaniu pani dyrektor Barbara Pogoda pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej nr 64. Po wysłuchaniu życzeń od Pani dyrektor oraz od przewodniczącej Szkolnego Samorządu Uczniowskiego pierwszoklasiści rozeszli się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Życzymy im wielu sukcesów w naszej szkolnej gromadzie!

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme