Wydarzenia

Projekt edukacyjny „Czytam, bo lubię”

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, ustanowiony uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. realizowany w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań  uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Program jest doskonałą okazją  do zaangażowania uczniów w działania związane z promocją czytelnictwa oraz rozwój twórczości uczniów. Największy skutek odnoszą w takich sytuacjach działania nietypowe, dlatego promocją książki ma być w tym wypadku nie sama książka , ale wytwór dziecięcych rąk i wyobraźni.

Cel ogólny:

Promocja czytelnictwa oraz rozwój twórczości uczniów. Promocja szkoły
w środowisku lokalnym.

Miejsce projektu:

Szkoła Podstawowa nr 64 im. T. Kościuszki w Krakowie

Termin realizacji:

Projekt realizowany w miesiącach IX / XII w roku szkolnym 2017/2018

Adresaci:
uczniowie klas I – VII Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie

Odbiorcy projektu:

Uczniowie szkoły podstawowej oraz społeczność lokalna

Warunki realizacji:

Projekt realizowany będzie na lekcjach historii, języka polskiego, zajęciach plastycznych, informatycznych, muzycznych, wychowawczych  oraz zajęciach odbywających się
w szkolnej bibliotece.

Założenia:

Projekt będzie realizowany na dwóch poziomach:
a) w klasach VI – VII „Wielcy Polacy – wodzowie”

b) w klasach I – V „ Bohaterowie ulubionych utworów literackich”

Cele szczegółowe           

rozbudzanie zainteresowania historią Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli wielkich Polaków –wodzów, dowódców, bohaterów;

– kształtowanie patriotyzmu i  postawy szacunku dla praw innych narodów;

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych i pasji uczniów;

– zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z książką;

– wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

– kształtowanie wrażliwości i estetyki.

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme